Програми обміну

Академічна мобільність передбачає участь учасників освітнього процесу Університету в освітньому процесі іншого вищого навчального закладу (наукової установи) в Україні або поза її межами, проведення наукових досліджень з можливістю перезарахування в установленому порядку освоєних навчальних дисциплін. Право на академічну мобільність може бути реалізоване на підставі міжнародних договорів про співробітництво в галузі освіти та науки, міжнародних програм та проєктів, договорів про співробітництво між Університетом та вітчизняним або іноземним вищим навчальним закладом (науковою установою) або їх основними структурними підрозділами (далі — вищі навчальні заклади (наукові установи) — партнери), а також може бути реалізоване учасником освітнього процесу з власної ініціативи, підтриманої адміністрацією Університету, на основі індивідуальних запрошень та інших механізмів. Індивідуальна академічна мобільність здобувачів вищої освіти, що реалізується на основі індивідуальних запрошень, здійснюється, як правило, за узгодженням з адміністрацією Університету. Індивідуальна академічна мобільність здобувачів вищої освіти, що реалізується на основі індивідуальних запрошень без узгодження з адміністрацією Університету. Можлива лише у період канікул або академічної відпустки.

Відповідно до «Стратегії гармонізації державного управління країн ЄС та Східного Партнерства», що підписана 28 країнами Європи, в тому числі й Україною, передбачено формування єдиного освітнього простору країн ЄС та Східного Партнерства. Даною загальноєвропейською стратегією передбачено й впровадження міжнародних програм студентського обміну (МПСО) та програм подвійних дипломів (ППД) між найбільшими українськими університетами та провідними університетами ЄС.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна є активним учасником даного міжнародного процесу. Так, у міжнародних програмах студентського обміну взяли участь майже 1 тисяча осіб, що навчаються в університеті (за даними Міністерства освіти і науки України).

Найбільш ефективними є програми Erasmus Mundus, програма німецьких академічних обмінів DAAD, стипендіальна програма Fulbright та програми Інституту відкритого суспільства (Вашингтон).

Дана сторінка є інформаційним ресурсом, з якого Ви можете отримувати актуальну інформацію щодо існуючих конкурсів, процедур оформлення заявок та умов участі у МПСО та ППД.

Інформація про відділ міжнародних програм та академічної мобільності

Положення про порядок реалізації учасниками освітнього процесу Харківського національно університету В. Н. Каразіна права на академічну мобільність

Відкриті конкурси

Архів за 2016 рік

Архів за 2015 рік

Архів за 2014 рік

Архів за 2013 рік

Архів за 2012 рік