Моніторинг якості освітнього процесу

У всьому світі освіту розглядають як ключовий фактор стабільного розвитку держави. Досягнення певних стандартів якості вищої освіти має важливе значення у створенні єдиного Європейського освітнього простору і є провідною метою освітньої політики України.

Мету та механізми реалізації моніторингу якості освітньої діяльності в університеті відображено в основних документах закладу: Статуті Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна; Програмі розвитку Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна на 2010–2020 роки; Положенні про організацію навчально-виховного процесу в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна тощо.

Моніторинг освітньої діяльності включає такі напрями: моніторинг змісту освітньої діяльності; моніторинг ресурсів освітньої діяльності; моніторинг процесу освітньої діяльності; моніторинг результатів освітньої діяльності. Моніторинг передбачає як самооцінку навчального закладу, так і оцінку діяльності закладу студентами, випускниками, роботодавцями, а також міжнародними рейтинговими агенціями.

Назва заходу Терміни проведення Результати у 2019 році
Times Higher Education World University за проектом Thomson Reuters березень 1 000+
U-Multirank початок жовтня
Томсон-Рейтерс початок квітня 800+
Global Research University Profiles (GRUP) червень 800+
QS World University Ranking початок лютого 482 місце
QS EECA Region University Rankings початок жовтня 68 місце

Університет бере участь у міжнародних та національних рейтингах вищих навчальних закладів: «ТОП–200» Україна; U-Multirank; Томсон-Рейтерс; Global Research University Profiles (GRUP); QS World University Ranking.

Навчально-методичним центром у межах реалізації моніторингових процедур та організації заохочення науково-педагогічного та студентського складу університету щорічно проводиться низка заходів: студентський моніторинг якості навчального процесу, рейтинг кафедр, конкурс на кращу студентську групу, конкурс на краще науково-методичне забезпечення, виставка-конкурс навчальної літератури.

Переможці конкурсу кафедр на краще науково-методичне забезпечення навчального процесу у 2018 році

Переможці конкурсу на кращу студентську групу за підсумками 2018 року

Контактна інформація

Навчально-методичний центр університету,
майдан Свободи, 4, к. 4-66,
телефон: +380 (57) 707-53-62.