Список періодичних видань

Власний сайт: http://periodicals.karazin.ua/

Назва видання
Категорія
Галузь науки
Спеціальності
Дата включення
Періодичні наукові фахові видання
«А» географічні геологічні
103 Науки про Землю
106 Географія
28.12.2019
«А» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
28.12.2019
«Б» біологічні
фізико-математичні
технічні
091 Біологія
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
163 Біомедична інженерія
28.12.2019
«Б» педагогічні
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
17.03.2020
«Б» біологічні
091 Біологія
28.12.2019
«Б» географічні
біологічні
091 Біологія
101 Екологія
103 Науки про Землю
17.03.2020
«Б» економічні
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
17.03.2020
«Б» педагогічні
філологічні
011 Освітні, педагогічні науки
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
035 Філологія
17.03.2020
«Б» історичні
032 Історія та археологія
17.03.2020
«Б» історичні
032 Історія та археологія
17.03.2020
«Б» фізико-математичні
111 Математика
113 Прикладна математика
28.12.2019
«Б» технічні
113 Прикладна математика
122 Комп’ютерні науки
123 Комп’ютерна інженерія
125 Кібербезпека
17.03.2020
«Б» медичні
222 Медицина
02.07.2020
«Б» економічні
051 Економіка
073 Менеджмент
292 Міжнародні економічні відносини
17.03.2020
«Б» політичні
052 Політологія
14.05.2020/a>
«Б» юридичні
081 Право
262 Правоохоронна діяльність
293 Міжнародне право
17.03.2020
«Б» психологічні
053 Психологія
02.07.2020
«Б» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
105 Прикладна фізика та наноматеріали
24.09.2020
«Б» соціологічні
054 Соціологія
17.03.2020
«Б» філософські
033 Філософія
14.05.2020
«Б» фізико-математичні
104 Фізика та астрономія
17.03.2020
«Б» філологічні
035 Філологія
17.03.2020
«Б» філософські
033 Філософія
17.03.2020
«Б» хімічні
102 Хімія
28.12.2019
«Б» філологічні
035 Філологія
28.12.2019
«Б» географічні
101 Екологія
103 Науки про Землю
201 Агрономія
205 Лісове господарство
17.03.2020
«Б» педагогічні
011 Освітні, педагогічні науки
012 Дошкільна освіта
013 Початкова освіта
014 Середня освіта (за предметними спеціальностями)
015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)
02.07.2020
«Б» географічні
103 Науки про Землю
106 Географія
28.12.2019
«Б» медичні
психологічні
222 Медицина
225 Медична психологія
053 Психологія
17.03.2020
14.05.2020
«Б» психологічні
053 Психологія
14.05.2020
«Б» економічні
051 Економіка
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Менеджмент
075 Маркетинг
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
17.03.2020
«Б» соціологічні
054 Соціологія
02.07.2020
«Б» філологічні
035 Філологія
17.03.2020
«Б» біологічні
технічні
медичні
091 Біологія
163 Біомедична інженерія
222 Медицина
02.07.2020
«Б» географічні
103 Науки про Землю
106 Географія
28.12.2019
Періодичні наукові видання (не фахові)
«Актуальні проблеми вітчизняної та всесвітньої історії»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Соціальні комунікації»
Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна серія «Валеологія: сучасність і майбутнє»
Всеукраїнський науково-популярний журнал «UNIVERSITATES. Наука та просвіта» Cпівзасновник: Асоціація випускників, викладачів і друзів Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
«Давнина»
«Дриновський збірник» Співзасновник: Болгарська академія наук
Збірник науково-методичних праць «Проблеми сучасної освіти»
«Проблеми охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки» Співзасновник: Науково-дослідна установа «Український науково-дослідний інститут екологічних проблем»
«Харківський історіографічний збірник»
Електронні періодичні наукові видання (не фахові)
«Актуальні проблеми сучасної медицини»
“Accents and Paradoxes of Modern Philology” («Акценти та парадокси сучасної філології»)
«Комп’ютерні науки та кібербезпека»
«SOCIOПРОСТІР: міждисциплінарний електронний збірник наукових праць з соціології та соціальної роботи»