Аспірантура та докторантура

Оголошення для аспірантів

Аспіранти прийому 2019 року до кінця листопада 2019 року повинні з’явитися до відділу аспірантури та докторантури для отримання електронної картки (для тих, хто оформлював) та договору. До 1 грудня 2019 року необхідно здати індивідуальні плани аспіранта.

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Історія та археологія

Філологія

Психологія

Соціологія

Менеджмент і адміністрування

Право

Біологія

Хімія

Прикладна фізика та наноматеріали

Міжнародні економічні відносини

Рішення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти про акредитацію освітньо-наукових програм

Менеджмент і адміністрування

Прикладна фізика та наноматеріали

Психологія

Філологія

Історія та археологія

Біологія

Право

Сучасні напрямки розвитку фундаментальної хімії та їх прикладна перспектива

Соціологія

Міжнародні економічні відносини

Журналістика

Звіти експертної групи про результати акредитаційної експертизи освітньо-наукових програм

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології

292 Міжнародні економічні відносини

Тимчасовий стандарт, освітньо-наукова програма, навчальні плани

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

051 Економіка

052 Політологія

053 Психологія

054 Соціологія

061 Журналістика

072 Фінанси, банківська справа та страхування

073 Менеджмент

081 Право

091 Біологія

102 Хімія

103 Науки про Землю

104 Фізика та астрономія

105 Прикладна фізика та наноматеріали

111 Математика

113 Прикладна математика

122 Комп’ютерні науки

125 Кібербезпека

151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології

153 Мікро- та наносистемна техніка

222 Медицина

292 Міжнародні економічні відносини

293 Міжнародне право

Відомості про самооцінювання освітньо-наукових програм: