Конференції в університеті

19 травня 2020 року

Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»


24 квітня 2020 року в межах реалізації проєкту модуля Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» (European Standards of Local SelfGovernment and EU Regional Policy № 611631-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE), який реалізується на юридичному факультеті університету, заочно відбулася міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС».

У роботі конференції взяли участь понад 70 фахівців, зокрема 14 докторів та 54 кандидати наук з понад 20 навчальних і наукових закладів України, а також посадові особи місцевого самоврядування, молоді науковці.

Робота конференції здійснювалася за п’ятьма тематичними напрямами: «Історико-теоретичні засади регіоналізації», «Європейське врядування і регіоналізм у політико-правовому вимірі», «Регіоналізація в аспекті європейських стандартів місцевого самоврядування», «Місцеве самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС: конституційні принципи і практика реалізації», «Публічноправові та приватноправові аспекти реалізації місцевого самоврядування і регіональної політики ЄС».

Учасники конференції висловили своє бачення регіоналізації в межах розпочатої в Україні реформи децентралізації, обговорили її зміст та основні напрями з урахуванням регіональної політики ЄС та досвіду держав-членів цього інтеграційного утворення. Матеріали конференції буде опубліковано у збірнику тез та оприлюднено в репозитарії Каразінського університету.

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи»
до 30 жовтня 2020 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»
до 10 жовтня 2020 року
Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу»
27 травня 2020 року
Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Стан та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи»
25 травня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
20 травня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
19 травня 2020 року