Конференції в університеті

20 травня 2020 року

Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»


20 травня 2020 року в Каразінському університеті відбудеться онлайн І Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»

Організатор заходу: Студентське наукове товариство факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна спільно з Молодіжною радою при Харківському міському голові.

Напрями роботи:

  • особливості розвитку країн світу та України в умовах глобальних викликів;
  • регіоналізація міжнародних відносин: передумови та наслідки;
  • глобальні проблеми людства та чинники їх загострення;
  • національні інтереси та стратегічні пріоритети зовнішньої політики країн світу;
  • інноваційний вектор розвитку світового господарства в умовах нової промислової революції;
  • виклики фінансової глобалізації: інструменти та протиріччя;
  • сучасні механізми колективної міжнародної безпеки та захисту прав людини;
  • сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу;
  • особливості розвитку міжнародного та національного туристичного ринку.

До участі запрошуємо науковців, практичних працівників та студентів, які здійснюють науковий пошук за напрямами роботи круглого столу.

Форма участі: очна, заочна

Робочі мови: українська, англійська

Подання матеріалів: до 1 травня 2020 року

Початок заходу: о 10:00

Конференція відбудеться на платформі “ZOOM” за посиланням.

Програма конференції (PDF, 432 Kb)

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Теоретичні та практичні питання узгодження інтересів розвитку територіальної системи»
до 30 жовтня 2020 року
Всеукраїнська наукова конференція «Теоретичні та прикладні аспекти біографістики: до 165-річчя від дня народження Д. І. Яворницького»
до 10 жовтня 2020 року
Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу»
27 травня 2020 року
Всеукраїнська студентська науково-практична онлайн-конференція «Стан та перспективи розвитку міжнародної електронної комерції та готельно-ресторанної справи»
25 травня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
20 травня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
19 травня 2020 року