Конференції в університеті

24 квітня 2020 року

Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»


Запрошуємо взяти участь у Міжнародній науково-практичній конференції «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС», яка відбудеться в межах реалізації проєкту модуля Жана Моне «Європейські стандарти місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС» 24 квітня 2020 року.

Організатори заходу: кафедра конституційного і муніципального права юридичного факультету Каразінського університету, Науково-дослідний інститут державного будівництва та місцевого самоврядування Національної академії правових наук України.

Напрями конференції:

– історико-теоретичні засади регіоналізації;

– європейське врядування і регіоналізм у політико-правовому вимірі;

– регіоналізація в аспекті європейських стандартів місцевого самоврядування;

– місцеве самоврядування у багаторівневій системі управління ЄС: конституційні принципи та практика реалізації;

– публічно-правові та приватно-правові аспекти реалізації місцевого самоврядування і регіональної політики ЄС.

Подання заявок: до 14 квітня 2020 року.

Інформаційний лист (PDF, 541 Kb)

Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
24 квітня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
до 1 квітня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
до 31 березня 2020 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 20 березня 2020 року
Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
12–13 березня 2020 року