Конференції в університеті

12–13 лютого 2020 року

Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»


Запрошуємо взяти участь у роботі V Міжнародної наукової конференції «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти», присвяченій 130-річчю кафедри фізіології і біохімії рослин та мікроорганізмів біологічного факультету Каразінського університету, що проходитиме 12–13 лютого 2020 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Напрями роботи конференції:

– молекулярні та біохімічні механізми фізіологічних процесів;

– біоенергетика рослин: фотосинтез, дихання, продукційний процес;

– водний обмін, мінеральне живлення, транспорт речовин;

– онтогенез, ріст, розвиток рослин: механізми регуляції;

– фітогормонологія та сигналінг;

– механізми адаптивності та стійкості рослин;

– біотехнологія, біоінженерія та трансгенез рослин;

– взаємодії в системі «рослина–мікроорганізм»;

– біологія рослин: методологія викладання у вищій школі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Форми участі: дистанційна.

Подання матеріалів: до 7 лютого 2020 року.

Контактна інформація

E-mail: zhmurko@karazin.ua

Інформаційний лист (PDF, 392 Kb)

Український мікрохвильовий тиждень IEEE (2020 IEEE Ukrainian Microwave Week)
22–27 червня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
24 квітня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
до 1 квітня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
до 31 березня 2020 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 20 березня 2020 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
до 20 березня 2020 року
Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
12–13 березня 2020 року
Всеукраїнська філософська історико-краєзнавча конференція учнівської молоді «Пізнай себе, свій рід, свій нарід»
26–28 лютого 2020 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»
12–13 лютого 2020 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
7 лютого 2020 року