Конференції в університеті

до 15 березня 2020 року

Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»


Запрошуємо взяти участь у роботі ХІ Луньовських читань «Музейні будівлі та навколомузейний простір», які відбудуться 27 березня 2020 року в Каразінському університеті.

Організатор конференції: кафедра історіографії, джерелознавства та археології історичного факультету, центр краєзнавства імені академіка П. Т. Тронька університету, Східно-регіональний відділ Центру пам’яткознавства Національної академії наук України та Українське товариство охорони пам’яток історії та культури, Асоціація музеїв вищих навчальних закладів Харкова.

Напрями роботи:

– особливості саморепрезентації музейних екстер’єрів: історія і сучасність;

– проблеми ефективного використання музейних приміщень;

– музейні приміщення: сучасні архітектурні завдання;

– реклама музею: нові технології та нові завдання;

– інтерактивні зони для дітей в музеях.

Також заплановано проведення круглого столу «Роль інформаційних технологій у розширенні музейного простору».

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.

Подання заявок: до 15 березня 2020 року.

Інформаційний лист (PDF, 321 Kb)

Український мікрохвильовий тиждень IEEE (2020 IEEE Ukrainian Microwave Week)
22–27 червня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Конституційні принципи місцевого самоврядування та регіональна політика ЄС»
24 квітня 2020 року
Всеукраїнська учнівсько-студентська науково-практична конференція «Міжнародні відносини та світове господарство: історія і сучасність»
до 1 квітня 2020 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
до 31 березня 2020 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
до 20 березня 2020 року
Науково-практична конференція молодих вчених «Актуальні проблеми світового господарства і міжнародних економічних відносин»
до 20 березня 2020 року
Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
12–13 березня 2020 року