Конференції в університеті

8–9 листопада 2019 року

Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»


8–9 листопада 2019 року в Каразінському університеті відбудеться Х Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини», присвячена 130-річчю від дня народження мистецтвознавця, історика архітектури, музеєзнавця, організатора та учасника пам’яткоохоронного руху на Слобожанщині, професора Стефана Андрійовича Таранушенка.

Організатори заходу: Обласний комунальний заклад «Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини», Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна за підтримки Управління культури й туризму Харківської обласної державної адміністрації.

Напрями роботи:

– актуальні проблеми розвитку культури Слобідської України;

– проблеми охорони та дослідження пам’яток історії, монументального мистецтва, архітектури;

– подвижники збереження культурної спадщини Слобожанщини: життєвий шлях, творчий доробок;

– доля садибно-паркових ансамблів Слобідської України (історія, архітектура, постаті);

– результати сучасних експедицій (археологічних, етнографічних тощо);

– дослідження, реставрація, атрибуція предметів з музейних фондів;

– актуальні питання археології пам’яток доби каменю — раннього залізного віку Східної України;

– проблеми мистецтвознавства: художня спадщина та сьогодення (архітектура, дизайн інтер’єру та екстер’єру, живопис, графіка, скульптура).

Подання заявок: до 25 жовтня 2019 року.

Український мікрохвильовий тиждень IEEE (2020 IEEE Ukrainian Microwave Week)
22–27 червня 2020 року
Міжнародна наукова конференція молодих вчених «Екологія, неоекологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування»
28–29 листопада 2019 року
Міжнародна науково-технічна конференція молодих вчених та фахівців «Проблеми сучасної ядерної енергетики»: підсумки роботи
21 листопада 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Психологічне консультування та психотерапія: виклики сучасності»
15–16 листопада 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини»
8–9 листопада 2019 року