Конференції в університеті

3–6 грудня 2019 року

Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»


Запрошуємо взяти участь у роботі XI Міжнародної наукової конференції «Фізичні явища у твердих тілах», яка проходитиме 3–6 грудня 2019 року в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна.

Організатор конференції: фізичний факультет.

Напрями роботи конференції:

– теорія твердого тіла;

– фізика тонких плівок та низьковимірних систем;

– надпровідність, низькотемпературне матеріалознавство;

– математичне моделювання фізичних процесів у твердих тілах;

– магнітні властивості твердих тіл;

– фізичні процеси в біологічних матеріалах;

– дефекти та фізичні процеси в твердих тілах;

– фізика міцності і пластичності;

– оптика, лазерна фізика;

– поверхневі явища і фазові перетворення в нанодисперсних системах;

– радіаційна фізика твердого тіла та радіаційне матеріалознавство;

– методологія викладання навчальних курсів щодо фізичних властивостей твердих тіл.

Подання заяв: до 15 вересня 2019 року.

Подання тез доповіді: до 20 жовтня 2019 року.

Для участі в конференції тези доповіді та заявку треба надіслати на адресу solidstateconference@karazin.ua.

Робочі мови конференції: українська, англійська.

Контактна інформація

Адреса оргкомітету: 61022, м. Харків, майдан Свободи, 4, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, фізичний факультет

Інформаційний лист (PDF, 197 Kb)

Луньовські читання «Музейні будівлі та навколомузейний простір»
до 15 березня 2020 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація»
7 лютого 2020 року
Міжнародна наукова конференція «Сучасна біологія рослин: теоретичні та прикладні аспекти»
до 7 лютого 2020 року
Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених «Соціологія у (пост)сучасності»
до 1 лютого 2020 року
Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
3–6 грудня 2019 року