Конференції в університеті

24 квітня 2019 року

Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог)»


12–13 квітня 2019 року в Каразінському університеті відбулася V Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог)», організована кафедрою романської філології та перекладу факультету іноземних мов.

У заході взяли участь понад 100 науковців з п’яти країн світу (Іспанії, Італії, Польщі, України, Франції).

Предметом обговорення стали діалогізм культур, мультикультуралізм, проблеми ідентичності, взаєморецепція національних літератур, когнітивно-дискурсивний вектор сучасних мовознавчих студій, соціокультурні й лінгводидактичні аспекти вивчення іноземних мов та міжкультурної комунікації, специфіка крос-культурних досліджень.

Пленарне засідання відкрила декан факультету іноземних мов, професор Валентина Пасинок. Також привітала учасників та гостей конференції завідувач кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов, доцент Тетяна Черкашина.

На пленарному засіданні представлені доповіді доктора філософії в галузі педагогіки, дослідника Пармського університету Дімітріса Арджиропоулоса (м. Парма, Італія), завідувача кафедри зарубіжної літератури Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професора Івана Мегели (м. Київ, Україна), професора кафедри романської філології та порівняльно-типологічного мовознавства Інституту філології Київського університету імені Бориса Грінченка Сальваторе Дель Ґаудіо (м. Київ, Україна), доцента Палермського університету Олега Румянцева (м. Палермо, Італія), директора Центру європейської культури Данте Елени Маццоли (м. Харків, Україна), доцента кафедри романської філології та перекладу факультету іноземних мов Каразінського університету Ігоря Оржицького (м. Харків, Україна).

Також проведено круглий стіл, модератором якого виступив Дімітріс Арджиропоулос.

Конференція продовжилась секційними засіданнями.

Український мікрохвильовий тиждень IEEE (2020 IEEE Ukrainian Microwave Week)
22–27 червня 2020 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог)»
24 квітня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
19 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
18–19 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та закладів вищої освіти»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
17–18 квітня 2019 року
Міжнародні науково-практичні конференції «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти» та «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Міжкультурний діалог»)
12–13 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
11 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
8 квітня 2019 року
Всеукраїнська конференція «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика»: розпочато роботу
8 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
4–5 квітня 2019 року
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної медицини»: розпочато роботу
2 квітня 2019 року