Конференції в університеті

2 квітня 2019 року

Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної медицини»: розпочато роботу


28 березня 2019 року в Каразінському університеті відбулося урочисте відкриття XVI Міжнародної наукової конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини», присвяченої 25-річчю від дня відродження кафедр внутрішньої медицини, хірургічних хвороб, загальної та клінічної імунології та алергології медичного факультету Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Захід відбувся за участі проректора, академіка Миколи Азарєнкова, проректора, професора Заріфа Назирова, директора навчально-наукового інституту міжнародної освіти Олексія Навроцького, декана медичного факультету, професора Ігоря Белозьорова, завідувачів кафедр медичного факультету, зокрема кафедри хірургічних хвороб, професора, заслуженого лікаря України Євгена Хворостова, завідувача кафедри внутрішньої медицини, професора Тетяни Тихонової, завідувача кафедри загальної та клінічної імунології та алергології, професора Миколи Попова, представників Харківської медичної спільноти та Харківської медичної академії післядипломної освіти, зокрема професорів Олексія Опаріна, Бориса Рогожина, Миколи Велигоцького, а також викладачів, аспірантів, студентів медичного факультету та широкої громадськості.

У межах заходу відбулися нагородження орденами, подяками й грамотами. Зокрема орденом Гіппократа нагороджено Ігоря Белозьорова, подяку ректора отримав колектив кафедри хірургічних хвороб, грамотою ректора нагороджено колектив кафедри загальної і клінічної імунології й алергології та колектив кафедри внутрішньої медицини.

Конференція продовжилась роботою за напрямами: внутрішня медицина та клінічні випадки, хірургія, педіатрія, акушерство та гінекологія, психіатрія, наркологія та медична психологія, інфекційні хвороби, імунологія та алергологія, неврологія та нейрохірургія, нормальна морфологія, фізіологія, біохімія, фармакологія, клінічна патологія, гігієна, соціальна медицина та іншими.

З доповіддю «Історія хірургічної школи Каразінського університету» виступив Євген Хворостов, розповівши про відкриття хірургічної школи в університеті, започаткування хірургічної кафедри, її засновників.

У межах конференції також відкрито виставку медичної літератури, де зібрано видання з хірургії, терапії, бактеріології та інших медичних галузей із фонду Харківської наукової медичної бібліотеки та центральної наукової бібліотеки університету.

Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог)»
24 квітня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
19 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
18–19 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та закладів вищої освіти»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
17–18 квітня 2019 року
Міжнародні науково-практичні конференції «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти» та «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Міжкультурний діалог»)
12–13 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
11 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
8 квітня 2019 року
Всеукраїнська конференція «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика»: розпочато роботу
8 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
4–5 квітня 2019 року
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної медицини»: розпочато роботу
2 квітня 2019 року