Конференції в університеті

3 грудня 2021 року

Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі науки та освіти: досвід і перспективи»


Запрошуємо взяти участь у 39-й Міжнародній краєзнавчій конференції молодих учених «Краєзнавство у системі науки та освіти: досвід і перспективи», присвяченій 100-річчю створення Харківського інституту народної освіти, яка відбудеться 3 грудня 2021 року на історичному факультеті університету.

Напрями конференції:

– теоретико-методологічні засади краєзнавчих досліджень;

– історіографія та джерелознавство краєзнавчих студій;

– краєзнавчий вимір археологічних досліджень;

– матеріальна і духовна культура крізь призму регіоналістики;

– роль архівів, музеїв та бібліотек у краєзнавчих студіях;

– мистецтвознавство і літературознавство у локальному вимірі;

– релігія і церква у дзеркалі краєзнавства;

– медичне краєзнавство як складова академічного та масового історичних

дискурсів;

– проблеми викладання краєзнавства у закладах середньої та вищої освіти;

– краєзнавство і туристичний потенціал регіону;

– краєзнавство в Каразінському університеті: історія і сучасність.

Робочі мови конференції: українська, білоруська, російська, англійська.

Подання заявок: до 1 листопада 2021 року.

Інформаційний лист (PDF, 634 Kb)

Всеукраїнська наукова конференція «Особливості суспільно-політичного розвитку та модернізаційні процеси у країнах пострадянського простору»
до 17 грудня 2021 року
Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених «Краєзнавство у системі науки та освіти: досвід і перспективи»
3 грудня 2021 року