Юрій Григорович Шкуратов

Завідувач відділу методів дистанційного зондування планет

доктор фізико-математичних наук, професор

Тел.: 700-53-49

завідувач кафедри

Фізичний / Кафедри / Астрономії та космічної інформатики

Тел.: 707-55-37, 700-53-49