Олександр Олександрович Житний

Завідувач кафедри

доктор юридичних наук, професор

Тел.: 707-53-61; 707-54-85

Адреса: майдан Свободи 6, м. Харків, 61022

Кiмната: 4-26

Бiографiя

У 1997 р. закінчив із відзнакою юридичний (слідчо-криміналістичний) факультет Університету внутрішніх справ за спеціальністю «Правознавство». У 2000–2003 р. р. навчався в ад’юнктурі Національного університету внутрішніх справ, після закінчення якої працював на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінального права та кримінології факультету підготовки фахівців для підрозділів слідства ХНУВС, а також (за сумісництвом) — на юридичному факультеті ХНУ імені В. Н. Каразіна на посадах старшого викладача, доцента, професора кафедри кримінально-правових дисциплін. З 1993 по 2015 р. проходив службу в органах внутрішніх справ, закінчивши її у спеціальному званні полковника міліції.

Дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» захистив у 2003 р. У 2013 р. захистив дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук на тему «Кримінальне право України у міжнародно-правовому вимірі: порівняльний аналіз». У 2014 р. присвоєно вчене звання професора по кафедрі кримінального права та кримінології.

Автор ста вісімдесяти наукових, навчальних та науково-методичних праць, у т. ч. монографій «Звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку з дійовим каяттям» (2004 р.), «Кримінальне право України в міжнародному вимірі (порівняльно-правовий аналіз)» (2013 р.), навчального посібника «Кримінальне право України: Частина Загальна» (2008 р.). Співавтор монографій «Протидія організованій злочинності у сфері торгівлі людьми» (2005 р.), «Застосування Конвенції про захист прав людини і основних свобод та практики Європейського Суду з прав людини в діяльності органів внутрішніх справ України» (2008 р.), «Відповідальність за ухилення від утримання дітей або батьків: кримінально-правові аспекти» (2015 р.), «Політика у сфері боротьби зі злочинністю України: теоретичні та прикладні проблеми» (2016 р.), підручника «Кримінальне право України (Особлива частина)» (2011 р.), навчальних посібників «Кримінально-виконавче право України» (2014 р.), «Кримінальне право України» (2015 р., 2016 р.), науково-практичних коментарів Законів України «Про засади запобігання і протидії корупції» (2012 р.), «Про протидію торгівлі людьми» (2013 р.).

Входить до складу спеціалізованих рад із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата (доктора) юридичних наук у ХНУ імені В. Н. Каразіна та у ХНУВС. Член редакційних колегій фахових наукових видань «Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Серія «Право», «Вісник Кримінологічної асоціації України». Член Кримінологічної асоціації України та ВГО «Асоціація кримінального права».

Викладає дисципліни: «Кримінальне право. Загальна частина», «Кримінальне паво. Особлива частина», «Сучасна кримінально-правова доктрина», «Міжнародне кримінальне право».

Сфера наукових інтересів: теоретичні проблеми кримінальної відповідальності й звільнення від неї, темпоральні й просторові властивості закону про кримінальну відповідальність, практика кримінально-правової охорони, міжгалузеві й міжсистемні зв’язки кримінального права України.

За досягнення у науково-педагогічній і службовій діяльності нагороджений нагрудним знаком МВС України «За відзнаку в службі» І та ІІ ступеня, медалями «10 років МВС України», «За сумлінну службу» І, ІІ та ІІІ ступеня, численними відзнаками громадських організацій. Лауреат премії Президента України для молодих вчених у галузі науки і техніки (2005 р.).