Центр документації

Ефективний документообіг — один з аспектів успішної діяльності нашого університету. Збільшення обсягів і потоків документації викликає необхідність постійної уваги та вдосконалення даного напряму життєдіяльності університету.

Оптимізувати вирішення проблем оперативної обробки інформації, накопичення і збереження її матеріальних носіїв покликаний Центр документації університету.

Центр документації Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна, створений наказом ректора від 12 лютого 2013 року № 0501-1/034, є структурним підрозділом університету і включає в себе відділ діловодства та контролю за виконанням документів, відділ документообігу та архів.

Головною метою діяльності Центру є забезпечення ефективного документообігу та контролю виконання документів як внутрішніх, так і зовнішніх адресантів, а також організація якісного збереження документів.

Серед основних завдань Центру:

 • розробка та впровадження ефективних механізмів проходження документів від отримання до виконання;
 • забезпечення дотримання вимог Законів України та законодавчих актів, які регулюють право на доступ до інформації;
 • організація користування архівними документами, надання архівних довідок, копій, витягів з документів юридичним і фізичним особам відповідно до Правил роботи архіву та Інструкції з діловодства;
 • контроль за станом зберігання, якістю змістового наповнення та оформленням документів, підготовлених структурними підрозділами університету;
 • моніторинг виконання рішень колегіальних органів університету: конференції трудового колективу, Вченої ради, ректорату та інших.

 • Директор
  Ірина Василівна Попій

  Тел.: +380 (57) 706-13-54
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-39а
  E-mail:
 • Начальник відділу діловодства та контролю за виконанням документів
  Віра Олексіївна Ярова

  Тел.: +380 (57) 707-52-31
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 3-60
 • Завідувач архівом
  Людмила Іванівна Онацька

  Тел.: +380 (57) 707-54-28
  Адреса: майдан Свободи 4, м. Харків, 61022
  Кiмната: 10-9