Кафедра управління та адміністрування

Завідувач кафедри — доктор економічних наук, доцент Третяк Вікторія Павлівна.

На кафедрі працюють 9 викладачів, з яких 3 доктори економічних наук, 4 — кандидати економічних наук.

Кафедра управління та адміністрування готує професіоналів, які вільно володіють як фундаментальними, так і новітніми методами управління, вміють використовувати відповідний інструментарій для вирішення конкретних управлінських завдань.

Кафедрою управління та адміністрування здійснюється підготовка вітчизняних та іноземних студентів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент».

Також на базі кафедри управління та адміністрування реалізується програма підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня на отримання ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Менеджмент» (спеціалізація «Менеджмент і адміністрування»).

Конкурентними перевагами освітніх програм кафедри управління та адміністрування є використання сучасних освітніх технологій та участь у реальних проектах комерційних і громадських організацій, органів влади, грантових програмах. У рамках освітніх програм також передбачаються практичні тренінги та семінари з провідними фахівцями та менторами бізнесу. Весь навчальний процес у Каразінській школі бізнесу забезпечений інтерактивними матеріалами, сучасними аудиторіями та відповідним програмним супроводженням.

Для викладання професійно орієнтованих дисциплін запрошуються відомі фахівці-практики, які активно поєднують наукову роботу з практичною діяльністю, що надає студентам можливість здобути науково-практичні знання та навички. Реалізується мобільність за програмою Еразмус+, всі студенти беруть участь у спеціальних семінарах разом зі студентами-учасниками програми Еразмус+. Викладачі кафедри беруть участь у програмах mini-МВА, які здійснюються на базі ННІ «Каразінська школа бізнесу».

Кафедра здійснює науково-дослідну роботу на тему «Чинники та передумови соціально-економічного розвитку України: просторовий, організаційно-адміністративний та ціннісний виміри».

Викладачі кафедри займаються підготовкою наукових кадрів вищої кваліфікації. За програмою підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії (PhD) зі спеціальності «Менеджмент» на кафедрі навчаються 6 аспірантів.

У рамках науково-дослідної роботи аспірантами кафедри проводяться дослідження за напрямами:

  • управління та планування економічного розвитку територіальних громад;
  • управління та забезпечення соціально-економічним розвитком територій;
  • планування розвитку установ мережевого типу в регіоні;
  • управління просторовим розвитком економіки України;
  • управління безконфліктним розвитком територій в умовах децентралізації;
  • енергоресурсні чинники управління економічним розвитком регіону;
  • регулювання розвитку інвестиційного середовища України.

Викладачі кафедри ведуть активну наукову діяльність, беруть участь у наукових конференціях, публікують результати наукових досліджень у провідних фахових виданнях, монографіях.

Велика увага приділяється регулярному підвищенню кваліфікації викладачів та співробітників кафедри, у тому числі, в рамках міжнародних програм: «Development of University Administrations and Democratic Principles in University Self-Governance», «Construction and Innovation of Study Programmes According to ECTS and Implementing of Quality Management», «Mobility of Students and Academic Staff at Palacky University in Olomouc» (Чехія); за програмою Міжнародного товариства інженерної педагогіки (IGIP) (Австрія) тощо.

Контактна інформація:

61002, м. Харків, вул. Мироносицька, 1, 1-й поверх, ауд. 106, Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»

Е-mail: depma_kbs@karazin.ua