Загальна інформація

Студенти, які здобувають вищу освіту на бакалаврському рівні, у третьому, четвертому, п’ятому та шостому семестрах обирають для вивчення по одній міжфакультетській вибірковій дисципліні на семестр.

Переглянути перелік вибіркових дисциплін

Обсяг міжфакультетської вибіркової дисципліни становить три кредити (90 годин), підсумковий семестровий контроль проводиться у формі заліку.

Заняття за вибірковими дисциплінами проводитимуться щоп’ятниці о 12:00.

Рекомендації щодо організації вибору міжфакультетських дисциплін


Перелік вибіркових навчальних дисциплін, що пропонують факультети студентам у 2018/2019 навчальному році

Біологічний факультет

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Екологічний факультет

Економічний факультет

Історичний факультет

Факультет комп’ютерних наук

Факультет математики і інформатики

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет психології

Факультет радіофізики, біомедичної електроніки та комп’ютерних систем

Соціологічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»


Списки студентів, які вивчатимуть вибіркові дисципліни у 2018/2019 навчальному році (станом на 17 січня 2019 року)

Біологічний факультет

Факультет геології, географії, рекреації і туризму

Екологічний факультет

Економічний факультет

Історичний факультет

Факультет іноземних мов

Факультет комп’ютерних наук

Факультет математики і інформатики

Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу

Факультет психології

Соціологічний факультет

Фізико-енергетичний факультет

Фізико-технічний факультет

Фізичний факультет

Філологічний факультет

Філософський факультет

Хімічний факультет

Юридичний факультет

Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу»