Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу» >> ХНУ імені В. Н. Каразіна

Конференції в університеті

8 квітня 2019 року

Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»


4–5 квітня 2019 року в Каразінському університеті проходила X наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу».

Під час першого дня конференції працювали секційні засідання, у межах яких розглядалися когнітивно-дискурсивні, психолінгвістичні та соціолінгвістичні засади перекладацької діяльності, переклад як засіб міжкультурної комунікації, методика навчання перекладу, аудіовізуальний та інтерсеміотичний переклад.

У другий день конференції проведено урочисте засідання з нагоди 100-річного ювілею видатного українського перекладача Миколи Лукаша, під час якого розглядалася його перекладацька спадщина.

Зокрема з доповіддю про листування Григорія Кочура з Миколою Лукашем виступив заступник Міністра освіти і науки України Максим Стріха. За його словами, їхнє листування, яке зберігається у фондах Літературно-меморіального музею Г. Кочура в Ірпені, охоплює період від початку жовтня 1958 року до кінця березня 1971 року. Перші два листи до Миколи Лукаша, написані в жовтні 1968 року в Інті, — це розлогий виклад літературних планів учорашнього політв’язня, який намагається повернутися в українську літературу. Загалом доповідач зазначив, що у листах Григорія Кочура небагато перекладознавчого аналізу певних текстів, вони є докладною хронікою видавничих проектів та літературних подій того часу, натомість у своїх листах Микола Лукаш зосереджується на власній перекладацькій роботі.

Міжнародна наукова конференція «Фізичні явища у твердих тілах»
до 15 вересня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво (Міжкультурний діалог)»
24 квітня 2019 року
Всеукраїнська наукова конференція студентів та аспірантів «Хімічні Каразінські читання–2019»
22–24 квітня 2019 року
Онлайн-конференція «Сучасні тенденції у науці»
до 22 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Виклики та шляхи сприяння економічному розвиткові України на тлі світових тенденцій»
19–20 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна юридична наука: проблеми доктринальної комунікації»
19 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Дистанційне навчання — старт із сьогодення в майбутнє»
18–19 квітня 2019 року
Науковий круглий стіл молодих учених, аспірантів та магістрів «Верховенство права — основоположний принцип правової держави»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-методична конференція «Методичні та психолого-педагогічні проблеми викладання іноземних мов на сучасному етапі: шляхи інтеграції школи та закладів вищої освіти»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
18 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування: освіта – наука – виробництво–2019»
17–18 квітня 2019 року
Міжнародні науково-практичні конференції «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти» та «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні перетворення міжнародного бізнесу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
16 квітня 2019 року
Міжнародна наукова конференція «Художні феномени в історії світової літератури: перехід мови в письменництво» («Міжкультурний діалог»)
12–13 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Регіон–2019: суспільно-географічні аспекти»
11–12 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція студентів та аспірантів «Географічні дослідження: історія, сучасність, перспективи»
11 квітня 2019 року
Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічні напрями зовнішньої політики Європейського Союзу»
11 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
8 квітня 2019 року
Всеукраїнська конференція «Проблеми викладання геометрії у закладах освіти: теорія, методика, практика»: розпочато роботу
8 квітня 2019 року
Наукова конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми перекладознавства та методики навчання перекладу»
4–5 квітня 2019 року
Міжнародна конференція «Актуальні проблеми сучасної медицини»: розпочато роботу
2 квітня 2019 року