Університетська медіа-студія

Навчально-виробнича Університетська медіа-студія є структурним підрозділом Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. Діяльність Навчально-виробничої Університетської медіа-студії спрямована на створення в університеті технологічної бази для підготовки високопрофесійних кадрів, які володіють новітніми знаннями в галузі соціальних комунікацій та нових медіа. Університетська медіа-студія працює в тісному контакті з навчальними підрозділами університету, де реалізуються програми бакалаврату та магістратури за спеціальностями 061 «Журналістика» (освітньо-професійні програми «Журналістика», «Медіакомунікації та зв’язки з громадськістю», «Медіакомунікації») та 054 «Соціологія» (освітньо-професійна програма «Соціальні комунікації, реклама та PR»). Університетська медіа-студія надає можливість для студентів усіх спеціальностей університету реалізувати креативні ідеї та створювати проекти в сфері медіа.

Практичною метою діяльності Університетської медіа-студії є створення та розвиток університетських медіапроектів для різноманітних аудиторій та цільових груп за участю створених на факультетах студентських медійних груп та структурних підрозділів університету, що дозволить сформувати щільний інформаційно-комунікативний простір бренду університету серед широких верств населення України та за її межами.

Основними завданнями Навчально-виробничої Університетської медіа-студії є:

  • створення навчально-виробничих можливостей для підготовки спеціалістів в сфері масових комунікацій та медіа (формування навичок проведення повного циклу відео-аудіо виробництва).
  • забезпечення інформаційної підтримки загальної стратегії та тактики побудови комунікативно-ефективного бренду університету та створення максимально повної та тривалої присутності його у сформованому інформаційно-медійному просторі;
  • створення медіаконтенту університету з метою залучення до університету абітурієнтів, популяризації університету в академічному середовищі;
  • забезпечення ефективної та довготривалої комунікації університету з цільовими групами громадськості, використовуючи різноманітні аудіовізуальні контенти;
  • створення університетських іміджевих медіа-проектів;
  • розробка відео контенту з популяризації університету, посилення його іміджу, підтримка та розвиток бренду університету;
  • забезпечення медіаконтенту підчас реалізації рекламних кампаній університету;
  • створення контенту до університетського відеоканалу на базі можливостей відеохостингів та соціальних медіа;
  • створення та розвиток університетського інтернет-радіо.

Ми у соціальних мережах: Facebook, Instagram.