Про факультет

Власний сайт: http://fl.karazin.ua/

Свою історію факультет іноземних мов відраховує з 1930 року, коли у Харкові було створено Педагогічний інститут іноземних мов імені Н.К. Крупської.

Сьогодні факультет готує фахівців у галузі іноземної філології зі знанням двох, трьох і більше іноземних мов.

На 8 кафедрах факультету працює більше 120 висококваліфікованих викладачів, серед яких 8 докторів наук та 40 кандидатів наук.

Факультет готує бакалаврів філології (4 роки навчання) та спеціалістів і магістрів філології (2 роки).

Бакалавр набуває базову вищу освіту у галузі іноземної філології і здобуває кваліфікацію викладача або перекладача з двох іноземних мов.

Спеціаліст або магістр філології  отримує повну вищу освіту та здобуває кваліфікації викладача і перекладача двох і більше іноземних мов.

Головними формами навчання на факультеті є денна та заочна. Особи, які навчаються на інших факультетах університету або в інших ВНЗ міста, можуть отримати так звану  «паралельну» освіту на факультеті. Також існує можливість отримати диплом про перекваліфікацію з набуттям другої вищої освіти у галузі іноземної філології.

Сьогодні на факультеті за різними формами навчання вищу освіту здобуває близько 1500 студентів, враховуючи студентів з інших країн.

Студенти можуть навчатися як на бюджетній, так і на комерційній основі.

У 2010 році зарахування на факультет відбуватиметься за сумою балів сертифікатів незалежного тестування з

  • іноземної мови
  • української мови
  • історії України

та середнього балу атестату про середню освіту.

На факультеті викладаються англійська, німецька, французька, іспанська, італійська, китайська та японська мови. Крім іноземних мов, студенти вивчають фундаментальні та професійно-орієнтовані дисципліни. Серед них – вступ до мовознавства, історія зарубіжної літератури, латина, лексикологія, теоретична граматика, стилістика, лінгвокраїнознавство, теорія та практика перекладу, інформатика, вступ до літературознавства, педагогіка, методика викладання іноземних мов, культура мовлення. Викладаються спецкурси з проблем перекладу та іноземної філології.

На факультеті існує аспірантура та cпеціалізована рада з захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю «Германські мови (англійська, німецька)», випускається «Вісник» з проблем романської та германської філології, перекладознавства і методики викладання іноземних мов.

Факультет має потужну матеріально-технічну базу. Це – два комп’ютерні класи, клас навчання синхронного перекладу, комп’ютерна мережа з виходом в Інтернет, відео та аудіотехніка.

Власний видавничий центр забезпечує значну частину навчального процесу посібниками, створеними фахівцями факультету.

Факультет постійно розширює свої можливості: нещодавно створений Навчально-методичний ресурс-центр, який має значну кількість матеріалів англійською мовою, наразі доукомплектовується навчально-методичними матеріалами на інших мовах.

Лінгвістичний центр факультету пропонує курси іноземних мов, літні мовні школи, виконує та засвідчує переклади на платній основі.